Udskriv denne side

Generalforsamling 2021

Grundet Covid 19 situationen er der på nuværende tidspunt kun afsat dato og agenda for generalforsamlingen.

Nærmere om aftenens øvrige program kommer på et senere tidspunkt.


Generalforsamling

Mandag den 15. februar kl. 18:30

Møllebo, Nørre Boulevard 101 , Køge

Generalforsamlingen afholdes jævnfør nedenstående dagsorden:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er indgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.
  8. Valg af kritisk revisor.
  9. Eventuelt.

Tilmelding senest 08.02. til Johnna Andersen: 4280 9633, mail: johnna@andersen.mail.dk