Udskriv denne side

Generalforsamling 2021

Hovedbestyrelsen har på baggrund af Covid-19 besluttet at handle efter situationens alvor og aflyse generalforsamlingerne i januar/februar/marts 2021.

Generalforsamlinger afholdes i udgangspunktet igen om et år.

Viser det sig mod forventning, at det alligevel bliver muligt fysisk at gennemføre generalforsamlinger senere på året i 2021, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt at afholde dem, orienteres der herom sidst på foråret.