Generalforsamling i Diabetesforeningen, Køge Lokalforening,

blev afholdt

den  25.03.2019 på Møllebocentret, Nørre Boulevard 101, 4600 Køge

Vi indledte aftenen med fællesspisning og holdt derefter generalforsamling ifølge dagsordenen.

Under punktet eventuelt udspandt der sig en livlig debat om kommende tiltag indtil næste generalforsamling.

Referatet kan læses ved at klikke på dette link