Generalforsamling i Diabetesforeningen, Køge Lokalgruppe

blev afholdt

den 11.02.2016 på Møllebocentret, Nørre Boulevard 101, Køge

Ved generalforsamlingen aflagde formanden og kasseren beretning og regnskab. Formanden orienterede om afholdte og kommende aktiviteter. Der var valg til bestyrelsen, og de opstillede kandidater blev valgt.

Referatet kan læses ved at klikke på dette link

Efter generalforsamlingen var der et meget spændende og også meget personligt foredrag af Anne-Mette Amtorp Burchardt, som er tidligere U-turn deltager i Chris MacDonalds TV-program. Anne-Mette, der har type 2-diabetes, har lagt sin livsstil fuldstændig om og er nu medicinfri.