Generalforsamling i Diabetesforeningen, Køge Lokalgruppe,

den 9. januar 2014 kl. 19:00 på Møllebocentret, Nørre Boulevard 101, Køge.

Formanden, Johnna Andersen, bød velkommen til alle.

Generalforsamlingen behandlede følgende dagsorden:

Ad punkt 1: Valg af dirigent. Tonny Rasmussen, Borup, blev valgt.

Ad punkt 2: Formanden, Johnna, aflagde beretning om Lokalforeningens virke i 2013 og kom bl.a. ind på: kursus for type 1 diabetikere med ledsagere, sport & diabetes, landsindsamling, ud at måle blodsukker forskellige steder og salg af skrabelodder, fællesmøde med andre lokalforeninger og Verdens Diabetesdag. Johnna rundede af med at omtale det nye diabetesambulatorium i Holbæk og flere diabetespatienter skal til Køge Sygehus. Et par mødedeltagere havde spørgsmål i relation dertil, hvilke Johnna besvarede. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 3: Kasserer, Peter Skjoldlund, fremlagde regnskabet for 2013. Peter besvarede et spørgsmål i relation til §18-midler og uddybede sammensætningen af lokalforeningens samlede værdier. Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

Ad punkt 4: Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Intet.

Ad punkt 5: Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter. Aktivitetsplanen var uddelt til mødedeltagerne, og Johnna uddybede punktet "Kursus for TYPE 2".

Ad punkt 6: Valg af bestyrelse. Kaja og Johnna genopstiller. Bestyrelsen ønsker bestyrelsen udvidet fra 4 til 5 medlemmer. Kaja og Johnna blev genvalgt, og Lene blev indvalgt i bestyrelsen. Alle tre valg var enstemmige.

Ad punkt 7: Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant. Ingrid blev valgt som 1. suppleant og Bjerne som 2. suppleant. Begge valg var enstemmige.

Ad punkt 8: Valg af kritisk revisor. Tonny Rasmussen blev enstemmigt valgt.

Ad punkt 9: Eventuelt. Intet.

Dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 19:30.

Efter generalforsamlingegn var der foredrag ved diætist Ines Raben, Køge Sygehus, om at diabeteskost kan være en spændende kost, selv om man skal spare på sukker og fedt. Man kan bruge mange ting til at få maden til at smage godt og se spændende ud.

Kl. 21:20 sluttede Johnna aftenen af med at takke Ines og mødedeltagerne for fremmødet.