Generalforsamling i Diabetesforeningen, Køge Lokalgruppe, den 17. januar 2013.

Første punkt på dagsordenen efter formand Johnna Andersens velkomst var valg af en dirigent. Det blev Tonny Rasmussen, Borup.


Formanden fik herefter ordet og fremlagde bestyrelsens beretning om det forløbne år. Beretningen blev godkendt af forsamlingen med akklamation.

Derefter redegjorde kasserer Peter Skjoldlund for regnskabet for 2012. Det så rigtig godt ud. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Formanden redegjorde for aktiviteterne i 2013, hvoraf der kan nævnes medlemsmøde den 13. marts, hvor Philip Wulff Eckert kommer og fortæller om sport og diabetes samt Walkathon den 9. juni på Køge Ås.
Der vil endvidere blive arrangeret 2 møder i efteråret, og foreningen vil sælge skrabelodder rundt omkring på forskellige torve og pladser.
Derudover afholder vi Verdens Diabetes Dag i samarbejde med Køge kommune og Køge sygehus. Sidst, men ikke mindst, er der jo vores juletræsfest for børnene.

Dorte Sørensen og kasserer Peter Skjoldlund var begge på valg til bestyrelsen. De havde begge meddelt, at de gerne genopstillede, og de blev da også genvalgt med akklamation.

Der var også valg af suppleanter. De nuværende Bjerne Larsen og Ingrid Rasmussen genopstillede og blev genvalgt.

Valg af kritisk revisor blev også et genvalg af Tonny Rasmussen.


Derefter var der foredrag af tandplejer Fabienne Leth-Petersson, som fortalte om tandproblemer, og hvordan man som diabetiker kan forebygge skader på tænderne. Et utroligt interessant foredrag, som varmt kan anbefales.

Fabienne Leth-Petersson: mail: fabienneleth@hotmail.com

Efter en velafviklet generalforsamling og et spændende foredrag blev der serveret kaffe og brød.