Generalforsamling i Diabetesforeningen, Køge Lokalafdeling, den 26. januar 2012.

Generalforsamlingen startede med, at formanden bød velkommen, og derefter blev der valgt en dirigent (Tonny Rasmussen).

Dernæst kom formandens beretning, som senere blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået, og der var en del spørgsmål til systemet i Diabetesforeningen. De blev afklaret, og regnskabet blev godkendt.

Vedrørende valg til bestyrelsen var formanden Johnna Andersen og medlem Kaja Jensen på valg. Begge genopstillede og begge blev genvalgt.

Valg af suppleanter blev også til genvalg af sidste års valgte, nemlig Bjerne Larsen og Ingrid Rasmussen.

Valg af kritisk revisor blev Tonny Rasmussen.

Der var ingen forslag eller kommentarer under punktet eventuelt.

Lokalforeningens formand Johnna i snak med Diabetesforeningens nye formand Truels Schultz

Derpå overlod Johnna ordet til Diabetesforeningens nye formand Truels Schultz, som redegjorde for fremtiden i Diabetesforeningen samt hans egne tanker for hans virksomhed som formand.

Truels fortalte også om de tiltag, der var dels på nordisk plan dels på verdensplan, herunder at Diabetesforeningen har fået en lederrolle i forbindelse med diabetesopsporingen på EU-plan, hvilket betyder, at foreningen skal til møde i Bruxelles. Inden da er foreningen inviteret til træf med Kronprins Frederik og foreningens protektor prins Joachim, hvortil man vil forsøge at få regionsformændene med.
Det blev til en interessant snak og en del spørgsmål fra de fremmødte. Under snakken blev der serveret kaffe og brød.