Mandag, den 15. november 2010 kl. 19.00

afholdtes generalforsamling

Generalforsamling i Diabetesforeningen, Køge lokalafdeling, mandag den 15 nov. 2010.

Johnna bød velkommen og gik straks over til valg af dirigent: Det blev Tonny Rasmussen, Borup.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og alle formaliteter overholdt. Derpå fortsatte vi med dagsordenen punkt for punkt.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om lokalforeningens arbejde i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2009.
4. Behandling af indkomne forslag, der er tilgået bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen
5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af kritisk revisor.
9. Eventuelt.

ad. 2. Formanden aflagde beretning som følger: Juletræsfesten den 13. dec. 2009 blev et tilløbsstykke i sådan en grad, at vi måtte flytte den fra plejecenteret Møllebo og til aktivitetshuset i Borup, der var ca. 100 deltagere inkl. Nissemand og musikere.

På lokalmødet den 8. februar havde vi besøg af overlæge Christoffer Hedtoft fra Køge sygehus, som fortalte om det seneste nye indenfor behandling af diabetikere.

Den 9. maj blev der afholdt walkathon på Køge Ås. Der var lidt færre end sidste år.

Den 23. sept. startede vi vores motivationsgruppe, vi havde lagt op til 2 grupper, men der tilmeldte sig kun nok til 1 gruppe.

På lokalmødet den 16. sept. havde vi besøg af Bjørn Andersen (de vilde engle), som fortalte om sit liv og om et liv med diabetes, hvilket begge dele var yderst spændende.

Derpå herværende generalforsamling.
Og sidst men ikke mindst årets juletræ den 12. dec., som vi ser frem til og i håb om samme deltagelse som sidste år, er det fra start planlagt til aktivitetshuset i Borup, nissemand og musikere er selvfølgelig adviseret og på plads.

Ad. 3. Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

Ad. 4. Af indkomne forslag var der kun et forslag, som var fra bestyrelsen, der gik ud på at ændre vedtægternes § 4 fra ordlyden ”ordinær generalforsamling i lokalforeningen afholdes i 4 kvartal i hvert kalenderår” til følgende ændrede ordlyd ”ordinær generalforsamling i lokalforeningen afholdes i 1. kvartal i hvert kalenderår”. Forslaget var for at imødekomme den megen kritik, der har været ang. afholdelse af generalforsamling i forhold til aflæggelse af regnskab.

Ad. 5. Af aktiviteter i 2011 er der følgende under planlægning og planlagte som følger:
Regionsmøde i februar formodentlig den 6. februar.

Lokalmøde den 28. febr. hvor vi får besøg af en” bjergbestiger” med diabetes i form af politikommissær Ehm. Christensen.

Lokalmøde den 11. april, hvor vi får besøg af en praktiserende læge (Helle Frandsen) Køge, der står til rådighed omkring spørgsmål vedr. diabetikere og den praktiserende læge, hvad kan man forvente af den praktiserende læge ? Efterhånden bliver flere og flere patienter flyttet fra ambulatorierne og til videre behandling hos egen læge.

Der er repræsentantskabsmøde den 14. maj i Odense.

Der er landsindsamling søndag den 29. maj.

Fra. 1. september til 22. december er der salg af SBD skrabelodder.

I september afholdes regionsmøder med kompetenceudvikling i alle regioner.

I september stater vore motivationsgrupper igen.

1. november til 14. november VDD-events /opsporing.

Ad. 6. Valg af bestyrelse. I år var det formanden Johnna Andersen og Kaja Jensen der var på valg, begge modtog gerne genvalg. Resultatet blev at begge kandidater blev genvalgt med akklamation.

Ad. 7. Valg af suppleanter. Der var suppleanter for dette år, som gerne modtog genvalg, nemlig Bjerne og Ingrid, de modtog begge genvalg.

Ad. 8. Valg af kritisk revisor. Vores nuværende revisor Niels-Erik modtog gerne genvalg, og således blev det

Ad. 9. Eventuelt. Der var intet under eventuelt.

Generalforsamlingen er afholdt i overensstemmelse med vedtægterne og de gældende retningslinier.


Køge lokalforening ser så ud som følger:

Formand Johnna Andersen
Kasserer Peter Skjoldlund
Best. medl. Dorte Sørensen
Best. medl. Kaja Jensen

1. suppleant Bjerne Larsen, Hovmarken 10, 4623 Ll. Skensved
2. suppleant Ingrid Rasmussen, Møllevang 38, 4130 Borup

Revisor Niels-Erik Pedersen, Dorotheavej 8, 4600 KøgeKøge den 22 november 2010Tonny Rasmussen________________________________________________
generalforsamlingens dirigent