Mandag den 28. februar 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling på Møllebo i Køge, hvor bestyrelsens forslag til ændring i vedtægternes §4 fra ordlyden "ordinær generalforsamling i lokalforeningen afholdes i 4. kvartal i hvert kalenderår" til ordlyden "ordinær generalforsamling i lokalforeningen afholdes i 1. kvartal i hvert kalenderår" blev énstemmigt vedtaget.

Vedtægterne vil blive rettet.